to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Prośba o uregulowanie składek

Proszę tych członków ŚUTW, którzy mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich większe niż 6 miesięcy, a chcą nadal być członkiem stowarzyszenia i korzystać z jego oferty, o pilne ich opłacenie.

Nie chcąc nikogo straszyć, pragnę poinformować, że zaraz po utworzeniu list uczestników zajęć, będą one weryfikowane pod tym względem.

Proszę respektować Statut, w którym jest uchwalone, że po 6 miesiącach niepłacenia składek, Zarząd skreśla automatycznie z listy członków bez obowiązku przypominania o zaległościach i powiadamiania o swojej decezji. Prosze również o wzięcie pod uwagę kosztów telefonicznego przypominania.

Ponieważ wakacje jest czasem dość specyficznym a pamięć ludzka bywa zawodna, stąd ten apel. 

O swoich zaległościach lub ich braku można dowiedzieć się osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy biura u Skarbnika – Wandy Jarosińskiej – tel. 509 835 457

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30