to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Informacja w sprawie nowego projektu dla seniorów

Słuchacze, którzy nie mogli uczestniczyć  w dniu 3 kwietnia w spotkaniu informacyjnym nowego projektu pt.

” MOJA i TWOJA HISTORIA.OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

a są  zainteresowani udziałem, mogą się zgłosić po odbiór deklaracji, którą po wypełnieniu należy złożyć w biurze albo w zamkniętej kopercie w recepcji z dopiskiem ŚUTW na kopercie – w terminie do 10 kwietnia.


Ponieważ jest tylko 80 miejsc (dla wszystkich seniorów, nie tylko z UTW) na 3 rejony: Strzegom, Wałbrzych i Świdnicę, będzie konieczna kwakifikacja do projektu – planowana na 11 kwietnia; (termin złożenia deklaracji  jest ważny).


Odbiór deklaracji  08 i 09.2019- proszę unówić się telefonicznie -505 718 322, 10 kwietnia- środa, odbiór w biurze.


PROJEKT BARDZO CIEKAWY.
ZACHĘCAM DO ZAINTERESOWANIA SIĘ.
ZARZĄD.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00