to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Spotkanie nt. profilaktyki zdrowia

Fundacja HOMINEM QUAERO uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na projekt zakładający przeprowadzenie spotkań z seniorami, którego celem jest edukacja seniorów w zakresie ryzyka sercowo-naczyniowego, profilaktyki oraz samokontroli stanu zdrowia. Spotkanie miałoby charakter nieodpłatny oraz zostało przeprowadzone przez studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Głównym punktem spotkania jest prezentacja przedstawiająca aktualne informacje na temat chorób sercowo-naczyniowych wśród osób starszych oraz ich profilaktyki. Dodatkowo, aktywnym uczestnikom zostaną zbadane takie parametry jak tętno, ciśnienie krwi, glikemia, zmierzona zostanie masa ciała. Uczestnicy zostaną także poinstruowani w jaki sposób prawidłowo mierzyć ww. parametry.

Planowany termin spotkania musi zawierać się w okresie od 07.10.2019 — 08.11.2019.

Więcej informacji znajdziecie w załączniku >>> tutaj

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00