to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Komu 200 zł

Do uczestników balu karnawałowego w Morawie!!!
W związku z bonifikatą przyznaną po balu i zwrotem 200,00 zł dajemy pod konsultację trzy warianty do wyboru:


1. Oddać 200,00 zł Tadeuszowi Majewskiemu, który zapłacił za dwie osoby, ale z powodu choroby nie był z osobą towarzyszącą na imprezie. Wszyscy pamiętamy radość jaka nam dał na zakończenie roku w „Raju”.
2. Oddać każdemu uczestnikowi zabawy po 3,00 zł
3. Przeznaczyć 200,00 zł na zakończenie roku akademickiego


Prezes

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30