to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Przypomnienie o podziale zadań

W Zarządzie Świdnickiego UTW od chwili ukonstytuowania się, za różne dziedziny odpowiedzialni są konkretni członkowie.

Dlatego różne sprawy proszę konsultować, wyjaśniać: 

oferta kulturalna – z Anną Chmal (tel. 793 879 368),

organizacja oferty edukacyjnej – z Bogumiłą Zdeb (606 897 327),

aktywność sportowo-rekreacyjna – z Zofią Denysiewicz (517 227 318),

organizacja CafeSenior – z Barbarą Dębską (605 127 372).

Prezes Wiesław Łabęcki

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00