to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Razem z Bogumiłą Zdeb

O zgłaszanie się  do Bogumiły Zdeb (606 897 327) proszeni są słuchacze naszego UTW, chcący udzielać stosownych pomocy przy organizacji imprez. Swoista lista takich osób (co zainspirowała jedna ze studentek) może stanie się zaczynem wolontariatu, przejawem samoorganizacji społeczeństwa, a także stworzy możliwości większego dialogu i lepszej organizacji naszych spotkań, debiutów, spektaklów, pokazów, warsztatów, wykładów, prezentacji, jubileuszy.

Koce, pościel, ręczniki i inne zbędne rzeczy przydatne dla zwierząt w schronisku można przekazać Bogumile Zdeb.

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30