to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Długa 33
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Walne Zebranie Członków

„Uchwała Zarządu Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nr 1 z dnia 2 września 2020 roku. Na podstawie paragrafu 22 Statutu Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 22 września 2020 r. Pierwszy termin godzina 10.00, drugi termin godzina 10.15. Miejsce Klub Bolko”.

Porządek zebrania i regulamin podamy na stronę internetową w późniejszym terminie. Przy okazji Zarząd prosi o wcześniejsze przybycie do Klubu Bolko, z uwagi na wypełnianie oświadczeń zdrowotnych i zachowanie obowiązujących rygorów sanitarnych.

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Długa 33
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30