to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Zaproszenie dla Liderów

Zapraszamy na warsztaty liderskie:

  • w dniu 25.11.2020 r. i 03.12.2020 r., godz.17.00 -18.30 Sławka Ułanowicz-Pęcherczyk
  • w dniu 27.11. i 07.12.2020 r., godz. 15.00-16.30 Agnieszka Żak

Tematyka:

Warsztaty podwyższające kompetencje osobiste i zarządcze; Zarządzanie stresem, motywacja do dokonywania zmian, cztery płaszczyzny w komunikacji, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00