to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Masz pomysł na samozatrudnienie? Konkurs

 

Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu informują o naborach projektów w ramach drugiej edycji Inkubatora TransferaHUB.

Czasu niewiele – nabór zakończy się 6 grudnia 2020. Kolejne dwa nabory będą w roku 2021.

Do konkursu można zgłaszać w ramach trzech ścieżek tematycznych gotowe pomysły/rozwiązania związane z zatrudnieniem np. osób starszych, kobiet powracających na rynek pracy, czy automatyki i robotyzacji.

Pomysły/ gotowe rozwiązania należy składać przez stronę transferhub.pl. Pomysły zaakceptowane przez organizatora konkursu będą dofinansowane i testowane  w realu. Jeżeli  w swoim otoczeniu macie osoby w grupach wskazanych w regulaminie konkursu, które już przychodziły z gotowymi pomysłami na swoje samozatrudnienie, to bardzo proszę o przekazanie tej wiadomości.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00