to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

SAMOOBRONA DLA ŚWIDNICKICH SENIOREK

Kolejny raz w Świdnicy odbędą się warsztaty z asertywności i samoobrony dla kobiet „WenDo”. Tym razem dedykowane są specjalnie dla świdnickich Seniorek.

„WenDo” znaczy „Droga Kobiet”. To metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, która uczy skutecznej i asertywnej komunikacji, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia oraz reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć. Nie są wymagane szczególne umiejętności, przygotowanie sportowe, czy szeroka wiedza. Każda Pani, niezależnie od doświadczeń i poziomu sprawności, może nauczyć się skutecznie bronić w każdej sytuacji, w miejscu publicznym, czy w domu i dbać o swoje granice – nie czuć się bezradną i bezbronną. Warsztaty uczą, jak reagować na przemoc oraz wzmacniają poczucie pewności siebie i własnej wartości.

Zajęcia odbędą się w dniach 28-29 lipca 2021 r. w centrum Miasta.

Mieszkanki Świdnicy (w wieku powyżej 60 roku życia) mogą zapisać się do udziału w warsztatach dzwoniąc do MOPS w Świdnicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 na nr telefonu 602-621-749.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00