to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Zawieszamy działalność do…

Zarząd Świdnickiego UTW, w związku z sytuacją epidemiologiczną i sugestiami naszych członków, w dniu 1 lutego 2022 roku, podjął decyzję o zawieszeniu zajęć, wykładów, spotkań do końca lutego bieżącego roku.

Biuro Świdnickiego UTW w Rynku 39/26 będzie czynne w każdą środę, bez zmian. Kontakt  z Zarządem dostępny telefonicznie i mailowo.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00