to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Poprojektowe spotkania

Osoby ze ŚWIDNICKIEGO UTW (15 PLUS DWIE REZERWOWE) biorące udział w projekcie Ali „Bezpieczny, Radosny Senior”  (Morawa) mają zaplanowane w świdnickim Centrum ul. Rynek 39, II piętro sala 11, trzy spotkania tj. 2 sierpnia, 27 września, 25 października, wszystkie we wtorki w godzinach 10.00- 13.00. Inni seniorzy będą mogli wziąć udział w tych warsztatach w zastępstwie już zapisanych osób lub poza limitem (po wypełnieniu deklaracji).

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30