to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Warto wiedzieć. A może przekazać dalej?

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oferuje pomoc bezpłatną i kierowaną do mieszkańców powiatu świdnickiego. Pomoc: pedagogiczna/psychoterapeutyczna, psychologiczna (w tym psychologa pochodzenia ukraińskiego) oraz radcy prawnego. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z takiej pomocy, za zgodą swoich opiekunów prawnych. Telefon: + 74 851 50 10.

W OIK realizowane są również Oddziaływania Korekcyjno – Edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz warsztaty dla rodziców, w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00