to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Walne Zebranie Członków

Zarząd Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia na dzień 28 kwietnia 2023 r. (piątek) na godzinę 11.00 (pierwszy termin), godz. 11,15 (drugi termin) w sali nr 11 ul. Rynek 39/40 (Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw).

Podajemy tę wiadomość z wyprzedzeniem, abyście zarezerwowali sobie czas i stworzyli sobie możliwość udziału, a tym samym współdecydowania o działalności Naszego Uniwersytetu

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00