to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Zarząd – funkcje podzielone

Ukonstytuował się Zarząd Świdnickiego UTW:
 
Wiesław Łabęcki – Prezes
Celina Wazińska – Wiceprezes (m.in. zastępstwo Prezesa i organizacja oferty edukacyjnej) 
Krystyna Pilarczyk – Skarbnik (ponadto m.in. prowadzenie „Srebrnego Wolontariatu”)
Andrzej Kudarewski – Sekretarz (ponadto m.in. udział w zadaniach publicznych)
Lilia Czerniec – Członek Zarządu (m.in. organizowanie udziału słuchaczy w ofercie kulturalnej)
Bogusław Barbara Dębska – Członek Zarządu (m.in. organizacja Cafe Senior i wieczorków tanecznych
Maria Kasprowicz-Gładysz –  Członek Zarządu (m.in. organizowanie aktywności sportowo-rekreacyjnej)
Violetta Pastuszak –  Członek Zarządu (m.in. współdziałanie z DD Senior+ i Klubami Seniora)
Halina Repiczewa – Członek Zarządu (m.in. kontakty z cudzoziemcami)
Grażyna Zieniuk –  Członek Zarządu (m.in. wizualna oprawa uroczystości, imprez i spotkań)
Zofia Wiszniewska –  Członek Zarządu (m.in. prowadzenie gospodarki materiołowo-katernigowej)

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00