to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Dla osób prowadzących zajęcia z seniorami

Fundacja Via Salutis oraz Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają  na warsztaty skierowane do edukatorów senioralnych.

Jeśli pracujesz jako edukator/-ka i/lub animator/-ka osób starszych na Opolszczyźnie lub/i Dolnym Śląsku, ciekawi Cię temat DOBROSTANU i chcesz nad nim pracować ze swoimi grupami senioralnymi, lubisz nabywać wiedzę, podnosić kompetencje i doposażać warsztat swojej pracy w nowe koncepcje i narzędzia oraz jesteś otwarty na poznawanie nowych ludzi i wymianę doświadczeń to nasza propozycja  jest właśnie dla Ciebie.

W ramach projektu wzMOCnieni opracowujemy PROGRAM OSIĄGANIA DOBROSTANU W WIEKU SENIORALNYM i zapraszamy Cię do uczestniczenia w warsztatach pilotażowych, podczas których:

–  doświadczysz w praktyce zaproponowanej przez nas koncepcji CUD (ciało, umysł, duch), opartej o różne teorie i podejścia  psychologiczne i socjologiczne,

– dowiesz się jak przebiegał pilotaż z Seniorami,

– otrzymasz narzędzia do pracy, m.in. nasze autorskie Karty dobrostanowe,

–  możesz skorzystać z mentoringu grupowego i indywidualnego

– a po odbytym cyklu warsztatów i udokumentowaniu pracy własnej otrzymasz DYPLOM PRAKTYKA PROGRAMU WZMOCNIENI.

 Gwarancją jakości naszej oferty są nasze ekspertki i praktyczki, pschygerontolożki, andragożki i pedagożki dr Joanna K. Wawrzyniak (Uniwersytet WSB Merito w Opolu), Alicja Przepiórska Ułaszewska (Fundacja Via Salutis), Agnieszka Buśk (Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP KLATKA).

 

Projekt ma charakter regionalny i obejmuje dwa województwa: Dolny Śląsk i Opolszczyznę.

Warsztaty są skierowane do osób pracujących w charakterze edukacyjnym i animacyjnym w środowiskach senioralnych w tych województwach.

 

Jeśli chcesz dołączyć zgłoś się przez formularz: LINK

https://forms.gle/QkAKNXraRFDVihQb8

Liczba miejsc ograniczona.

 Warsztaty odbywają się w ramach projektu „WzMOCnieni – innowacyjny program wzmacniania dobrostanu w wieku senioralnym”.Projekt jest finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  Projekt “wzMOCnieni” realizowany w partnerstwie instytucji: Fundacja Via Salutis (lider), partnerzy: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP KLATKA, Os Pressa i Reykjavik Ensamble (partnerzy). Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest partnerem społecznym.

Projekt został objęty honorowym patronatem Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, patronatem naukowym Uniwersytetu WSB Merito a  także patronatami medialnymi Głosu Seniora, Super Senior i Flexi 50 +.

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00