to przestrzeń dla ludzi
 • aktywnych
 • twórczych
 • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Małe zmiany w planie zajęć

Poniedziałek
 • dodano nową grupę psychologii –  11.15 -12.15
 • aktualizowano daty wykładów –  6.11; 21.11; 18.12
 • wykreślono Taniec Towarzyski Diany Sichaiewej
Środa
 • Międzykulturowy UTW: dopisano drugą prowadzącą – Beata Kuzera
Czwartek
 • wykreślono Taniec Towarzyski Diany Sichaiewej
Piątek
 • przy Radzie Liderów  wykreślono całkowicie w uwagach daty

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
 • aktywnych
 • twórczych
 • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00