to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Inauguracja nowego roku akademickiego

  Obrzędowość  uniwersytecka rzecz święta. Zgodnie z nią, w dniu 2 października 2017 roku odbyła się uroczystość inauguracyjna nowego roku akademickiego. W tym roku wyjątkowo spotkanie było w Centrum przy ul. Długiej w  nie w teatrze, gdyż tam odbędą się główne uroczystości jubileuszowe. Niemniej jednak Zarząd postarał się, aby ta uroczystość miała właściwy charakter.

     Impreza rozpoczęła się o godz. 9.00 mszą św. odprawioną w intencji wszystkich członków naszego Stowarzyszenia w świdnickiej katedrze. Dodam tylko, że koleżanki z grupy biblijnej włączyły się w liturgię Słowa.

     W drugiej części, w sali nr 1 Cenrum pani Prezes Krystyna Lasek otworzyła inaugurację i powitała zebranych. Szczególnie ciepło powitała nowych członków oraz tych starszych, wśród których szczególnie gorąco  koleżankę Ninę Garaszczuk, która mimo wieku (nie wypominając) i choroby wciąż jest aktywna. Nina też została uhonorowana pismem gratulacyjnym i kwiatami, a następnie zasiadła za stołem prezydialnym.

     Po krótkim przemówieniu Pani Prezes, cała sala gromko odśpiewała tradycyjne „Gaudeamus igitur”.

Stałym punktem tego typu uroczystości jest wykład inauguracyjny. Wygłosił go pan Zdzisław Grześkowiak, a tytuł wykładu to „Człowiek wobec wartości”.

Po komunikatach był skromny poczęstunek

 

Zdjęcia odsłaniają się po kliknięciu na dowolne  z poniższych

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30