to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Jestem jaka jestem – UTWorki dla seniorów

Zadanie publiczne „SENIORZY AKTYWNI W KULTURZE” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Świdnica, reprezentowanej przez Beatę Moskal-Słaniewską – Prezydent Miasta Świdnicy”  

==============================================================================================

Spektakl słowno-muzyczny „Jestem, jaka jestem”  grupy teatralnej UTWorki w reżyserii Teresy Cory przy wsparciu dźwiękowym i dekoracyjnym Ewy Oleśkiewicz 14 października zgromadził seniorów z całego miasta.  W kawiarnianej atmosferze, przy kawie, herbacie i ciastkach miło spędzono czwartkowe (14 października) przedpołudnie. Na wesoło zobrazowano  w tekstach kobietę w różnych relacjach od Adama i Ewy, poprzez taniec, śpiew i chorobę kobiety w domu, kiedy mężczyzna nie umie nic sobie poradzić i nie wspiera żony. Już posypały się zaproszenia z innych instytucji o zaprezentowanie spektaklu w ich siedzibach…

Foto: Katarzyna Kamianowska,  W. Łabęcki

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30