to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Kazimierz Deptuła – Zasłużony dla Miasta Świdnicy

Kazimierz Zasłużony

W historii Świdnicy od 20 grudnia 2019 r. odnotowany będzie Kazimierz Zasłużony, czyli Kazimierz Deptuła, w związku z uhonorowaniem tytułem „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”, który nadaje Rada Miejska za godną uznania działalność na rzecz Miasta Świdnicy. Gratulujemy Koledze, członkowi naszego Uniwersytetu!

Jego wrażliwość społeczna i poetycka, bezinteresowność, gotowość do pomagania ludziom w potrzebie, koleżeńskość, skromność i zaangażowanie emanuje optymizmem i uczula nas, że „Zmieni się wszystko, jeżeli tylko myśleć będę pozytywnie”.  

Doceniamy Jego wieloletnie działania w różnych organizacjach, w tym w Świdnickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.  Dostrzegamy długoletnią pracę zawodową na terenie Świdnicy i długoletnią społeczną pracę na rzecz miasta. Podziwiamy Jego radość i dynamizm w kreowaniu przedsięwzięć i służeniu innym, przy jednoczesnym promieniowaniu spokojem i wyrozumiałością, wręcz cierpliwością anielską.

Krystyna Lasek, w imieniu Świdnickiego UTW, we wniosku o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnicy” podkreśliła, że Kazimierz zawsze cenił aktywność, troskę o innych, wartości te realizuje w swoim życiu, i to od najmłodszych lat. W latach szkolnych był m.in. przewodniczącym samorządu szkolnego, uczestnikiem teatrzyku i koła sportowego, współorganizował Spartakiadę Młodzieży w Siatkówce w Świdnicy, ratował „kładkę drewnianą” na Bystrzycy podczas powodzi w latach 60 XX wieku. Inicjował uporządkowanie terenów na wypoczynek czy ulepszenie nawierzchni ulic. Od 1993 r. jest aktywnym członkiem Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast.

W Świdnickim UTW dał się poznać jako aktor grupy UTW-orki, współpracownik ze Szkołą Podstawową nr 6, senior-edukator w programie edukacji do starości „Nawzajem Sobie Potrzebni” realizowanym przez Regionalną Koalicję na rzecz Zdrowego Starzenia się. Otwarty na problemy społeczne, dostrzega kwestie w wymiarze indywidualnego człowieka. Udziela pomocy koleżeńskiej seniorom w zakresie drobnych napraw domowych. Życzliwą opieką otoczył Aleksa, chłopca z Clacton, miasta partnerskiego, który uległ wypadkowi samochodowemu. Zaangażował się w organizację pomocy samotnej niepełnosprawnej osobie z Bystrzycy Dolnej. Jako wolontariusz zaangażował się w kilku edycjach projektu ASOS dla seniorów „Tradycja łączy pokolenia”, realizowanego przez Fundację Krzyżowa.

„Jego postawa zasługuje na uznanie i promowanie jako przykład zdrowego i aktywnego starzenia się”.

 

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00