to przestrzeń dla ludzi
 • aktywnych
 • twórczych
 • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Konferencja naukowa w Krzyżowej – 14.05.2015

     W dniu 14 maja 2015r. w Krzyżowej odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pod niezmiernie ważnym w obliczu  starzejącego się społeczeństwa, hasłem:

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA GERONTOLOGII-PODEJŚCIE HOLISTYCZNE  

Organizatorem Konferencji była Społeczna Akademia Nauk Wydział w  Świdnicy, a partnerami:

 • Świdnicki Uniwersytet Trzeciego  Wieku, który reprezentowała Pani Krystyna Lasek 
 • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
 • Krajowa Izba Gospodarcza 
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marciniaka we Wrocławiu

     Wykładowcami na Konferencji byli profesorowie oraz doktorzy:

 • wyższych uczelni z Wrocławia,  Opola, Bydgoszczy, Warszawy,   Siedlec, Zielonej Góry
 • Społecznej Akademii Nauk z Łodzi, Warszawy, Świdnicy, 
 • AWF-u z Wrocławia,
 • Szkoły Policealnej Medycznej we Wrocławiu
 • Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka we Wrocławiu

Tematyka wykładów była różnorodna, ponieważ gerontologia to nauka o biologicznych przyczynach i skutkach starzenia się człowieka.

Podejście holistyczne natomiast (z j. greckiego  holos – całość) polega na widzeniu człowieka jako niepodzielną całość.  Trafnie określa je hinduskie przysłowie, które mówi, że:

„Człowiek jest jak Dom o czterech pokojach: jest pokój ciała, pokój umysłu, pokój emocji i pokój ducha.”

Cytując słowa Pani dr Walentyny Wnuk:

„-Te wszystkie cztery pokoje są niezbędne by dom był pełny, kompletny. 

  Gdy jeden pokój zamkniemy lub będzie stał pusty-wpłynie to  od razu na wszystkie inne pokoje i w sumie na cały Dom. Tym domem jest człowiek- w którym jest miejsce dla tego jak wygląda, jak się zachowuje, jak myśli co czuje i w co wierzy.

Istnieje silny związek między umysłem, psychiką, ciałem i życiem duchowym. Holistyczne podejście do człowieka także w zakresie jego leczenia obejmuje właśnie  troskę o niego w wymiarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym. 

Już Hipokrates twierdził, że samopoczucie ma ogromny wpływ na ogólny stan organizmu, czyli zdrowie. Dlatego pracując nad sobą możemy w znacznym stopniu wpływać na stan zdrowia nadając mu właściwy kierunek i sens.

     Jeśli chcesz w sposób holistyczny zadbać o zdrowie, to przemyśl poniższe zasady:

 1. Wzięcie odpowiedzialności za swoje zdrowie.
 2. Szukanie przyczyny dolegliwości.
 3. Pozytywne myślenie.
 4. Zasada wyjątkowości jednostki.

W programie konferencji omówiono m .in.

 • Następstwa zmian demograficznych w wielowymiarowej perspektywie
 • Warunki pozytywnego starzenia się
 • Medycyna a problemy starzejącego się społeczeństwa
 • Aktywizowanie i wspieranie warunkiem zdrowego starzenia się
 • Instytucje i społeczeństwo, a przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na  starość.

     Temat podsumowujący to:

     Starzejące się społeczeństwo wspólnym wyzwaniem dla nauki i praktyki.

     Każdy z uczestników konferencji mógł wybrać interesującą go tematykę, uczestniczyć w wykładach oraz wziąć udział w dyskusji.  Wszyscy uczestnicy  konferencji otrzymali materiały dotyczące wykładów, identyfikatory oraz czasopisma.   W Sekretariacie Konferencji czynnie uczestniczyły nasze trzy koleżanki:  Joanna Chruściel, Cecylia Kowalska i Jadwiga Linke służąc pomocą zaproszonym gościom. 

W imieniu Krystyny Lasek pragnę podziękować w. wym. Paniom za sprawność organizacyjną i urok osobisty.

Wśród uczestników Konferencji były również nasze koleżanki z ŚUTW:  Halina Dydycz, Henryka Majewska- Rypuła, Bożena Szymkiewicz, Anna Mikołajczyk, Janina Rogowska.  Każdy z gości otrzymał certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

Na zakończenie przedstawiciele  partnerskich instytucji i urzędów podpisali wspólnie list intencyjny.

     Na ręce Pani Krystyny Lasek, Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jako współorganizator konferencji i inicjator Koalicji otrzymał wyrazy uznania od gości.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
 • aktywnych
 • twórczych
 • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00