to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Mimo wakacji

Wakacje, brak zajęć, a do tego pandemia (do której już przyzwyczailiśmy się) nie spowodowały braku aktywności wielu studentów naszego Uniwersytetu.

Nie tylko jesteśmy aktywni na działkach i w wyjazdach poza rodzinny dom, ale pełni inwencji uczestniczymy w realizacji różnych projektów. Na przykład 29 czerwca ośmioro słuchaczy, razem z innymi seniorami było na wycieczce w Wojsławicach podziwiając różnorodne rośliny. Nasi przedstawiciele na zaproszenie władz miasta, uczestniczyli 3 lipca, w spotkaniu z delegacją Urzędu Miasta i Gminy Zakliczyn znad Dunajca powiat tarnowski, którą interesowały działania podejmowane na rzecz seniorów. W czwartek, 9 lipca pięć osób ze Świdnickiego UTW, wraz z młodzieżą, szkoliło się na warsztatach ekologicznych.  

Dnia 14 lipca w klubie „Bolko” 20-osobowy zespół z projektu „Moja i twoja historia – ocalić od zapomnienia” uczestniczył w warsztatach z trenerką biznesu Beatą Kras.

Po sześciodniowym pobycie, 17 lipca ze szkolenia  „Podnoszę moje kompetencje cyfrowe” (projekt „Świadomy e-użytkownik” realizowany przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego) w Lądka Zdroju wróciła kolejna grupa.

Grupa czeska spotykała się co tydzień w plenerze – ogródki działkowe i przydomowe. Planuje wyjazd do Broumova m.in. zwiedzać klasztor cysterski.

 

Wolontariusze Świdnickiego UTW wspierają animatorów fundacji „Ładne Historie” w projekcie „Lato na podwórkach” od poniedziałku do piątku na osiedlach Świdnicy. Furorę robi nasza grupa teatralna „UTW-orki” ze spektaklem „Rzepka”, dając promienność nie tylko najmłodszym… Wystąpili już na osiedlu Młodych (piątek, 10 lipca) i Zawiszowie (wtorek, 14 lipca). W najbliższą środę 22 lipca, około godz. 17.00 „Rzepka” zostanie zaprezentowana na skwerze przy ul. Mennickiej/Teatralnej. Następne występy UTW-orków na podwórkach: Zarzecze 27 lipca (poniedziałek), ul. Gdyńska 6 sierpnia (czwartek).

Słuchacze ŚUTW będą brali udział w projekcie fundacji EMMA pt. „Rozwiązuję, decyduję, partycypuję – świdniccy seniorzy na rzecz lokalnej społeczności”. Do projektu zaproszono 5-osobowe zespoły lokalnych społeczników, liderów środowisk senioralnych, przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubów Seniora, którzy są w wieku 60+ oraz mieszkają na terenie Miasta i Gminy Świdnica. Celem projektu jest zaangażowanie świdnickich seniorów w znalezienie rozwiązań 5 wybranych problemów lokalnej społeczności.

Ukonstytuował się, 10 lipca, zespół koordynacji projektów „Mistrzowie Harmonii” w składzie: Jolanta Czapla, Bogumiła Kociumaka, Maria Konopacka, Maria Kasprowicz, Andrzej Kudarewski (szef grupy), Krystyna Lasek, Elżbieta Smoter, Bogumiła Zdeb. Oczywiście stosownej pomocy będzie udzielał Zarząd na czele z Wiesławem Łabęckim.

 

Kolejną wycieczkę zaplanowano  4 sierpnia tym razem do Wrocławia do Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” – centrum wiedzy poświęcone wodzie i Muzeum Sztuki Współczesnej. Koszt wyjazdu – 65 zł od osoby. Zapisy telefonicznie do Zosi Denysiewicz – tel. 517 227 318.

Zdjęcia „opisują”: występy „UTW-orków” na os. Młodych i Zawiszowie, szkoleniu w Lądku Zdrój i warsztaty ekologiczne

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00