to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Nasz pierwszy jubileusz

TO JUŻ PIĘĆ LAT!

Pierwszy jubileusz Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Dzień 15 października br., to dzień szczególnie ważny w historii Świdnickiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To dzień bardzo ważny nie tylko dla całego Stowarzyszenia jako organizacji, ale również, a może przede wszystkim, dla ludzi. I to zarówno dla tych, którzy działają w nim od początku, jak i dla tych, którzy może dopiero niedawno znaleźli tusposób na samorealizację.

Pięć lat działalności szybko minęło. Ten pierwszy, mały jubileusz jest świetną sposobnością do pokazania naszego, naprawdę dużego dorobku. Zresztą już przez cały miniony rok akademicki odbywały się różne imprezy związane z jubileuszem.

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30