to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Piknik ku pamięci Marka Maciejowskiego

     Dzień 2 listopada 2020 roku, czyli dzień śmierci Marka Maciejowskiego, był smutny nie tylko dla Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale także dla wielu ludzi sportu i rekreacji w Świdnicy, instytucji i organizacji. 

     Teraz, kiedy obostrzenia związane z pandemią Covid-19 zostały  poluzowane, w ŚUTW powstał pomysł upamiętnienia śp. Marka Maciejowskiego. Do współpracy dołączyły także: TKKF Ognisko „Licznikowiec-2009”, Urząd Miejski, Świdnicki ORiR oraz Świdnicka Rada Seniorów. Bardzo ważnymi, a raczej najważniejszymi gośćmi była najbliższa rodzina śp. Marka. Forma tego upamiętnienia –  piknik rekreacyjny – biorąc pod uwagę działalność społeczną Marka Maciejowskiego, była jak najbardziej trafna.

     Konkurencje były zdecydowanie rozrywkowe, raczej niewymagające  jakiegoś nakładu sił i wylewania potu. Bo przecież nie oto chodziło aby takie wymyślać. Chodziło bowiem o świetną zabawę, a moje obserwacje pokazały, że nawet te proste z pozoru zadania, przysparzały uczestnikom sporych trudności. Tak czy inaczej zabawy było co nie miara a udokumentowane radosne twarze  są tego najlepszym dowodem.  Z tego też powodu nie zamieszczamy  listy zwycięzców w poszczególnych konkurencjach, bo tak naprawdę wygranymi są wszyscy uczestnicy.

     Załączone zdjęcia pokazują  również, że rekreacja  może wyrażać się także w spontanicznym tańcu. Osobiście uważam  również, że Marek Maciejowski chyba nie miałby nic przeciwko temu , a z pomysłu i organizacji upamiętnienia siebie byłby zadowolony.

JS

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00