to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Rekreacja łączy seniorów

Turniej rekreacyjno-sportowy w ramach zadania publicznego „Rekreacja łączy seniorów” dofinansowanego przez Gminę Miasto Świdnica zgromadził na obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji nie tylko słuchaczy Świdnickiego UTW. Byli członkowie Klubów Seniora, ognisk TKKF, innych organizacji pozarządowych i niezrzeszeni. W marszu nordic walking i czterech grach (zgadywanka golf, toczenie piłki po linach, łuku młodzieżowym i darcie na rzepy) wzięło udział w sumie 87 osób. Karty podarunkowe z Rossmana, jako nagrody  za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych konkurencjach uszczęśliwiły 12 uczestników wesołych zmagań. Niezawodny Ryszard Kielar, prezes TKKF Ognisko Licznikowiec  z koleżankami i kolegami sprawnie – jak zawsze – przeprowadził zawody i sędziowanie.

Foto: W. Łabęcki

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30