to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Rocznica powstania ŚUTW – „warsztatowo”

       Dnia 1 lutego 2019 r. minęło 12 lat funkcjonowanie ŚUTW. Obchody tej rocznicy miały bardzo konstruktywny i twórczy charakter, a mianowicie zorganizowano warsztaty, których celem było, po 12  latach funkcjonowania naszego UTW, zapoczątkowanie dyskusji wszystkich Członków Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na następujące tematy:


1. Aktywnie rozwijający się członek UTW
2. Cechy lidera w UTW, rola i zadania lidera
3. Propozycje mojej aktywności na rzecz ŚUTW.

Oczywiście nie brakło typowych dla takich okazji elementów, a mianowicie był okazały i pyszny  tort i inne smakołyki. Szczególne podziękowania składamy Danusi Majewskiej za specjalny tort na 12-lecie ŚUTW, oraz Wandzie Jarosińskiej i Wandzie Karaśkiewicz za pyszne ciasto. 
  
Wszystkich uczestników  podzielono na trzy zespoły tematyczne. Moderatorami zespołów były Jolanta Czapla, Renata Olejnik i Wiesław Łabędzki. 

Wyniki prac były bardzo interesujące i zostały przedstawione wszystkim członkom uniwersytetu.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00