to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Świdnicki UTW dla Świdnickiego MPK

     Z okazji zakupu i wprowadzenia do użytkowania nowych autobusów Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica”  zaprosiło mieszkańców Świdnicy na organizowany z tej okazji w sobotę 30 czerwca  na terenie zajezdni MPK piknik.Z przykrością należy odnotować fakt, że mimo wielu zapewne działań organizacyjnych (których ciągle trzeba się uczyć), zaproszeni nie do to ….

     W programie artystycznym wystąpiła grupa teatralna UTWorki przedstawiając 2 skecze związane właśnie z jeżdżeniem komunikacją miejską.

    Sądzę, że jednak najmocniejszym punktem był występ Jesiennej Gamy. Zespół zagrał i zaśpiewał wiele fantastycznych piosenek, które dosłownie poruszyły publiczność, (spontaniczne tańce, gibanie się itp). Dodam tylko, że Jesienna Gama z przyjemnością wsparła UTWorki w ich staraniach o pozyskanie sponsora ich wyjazdu na Juwenalia w Warszawie. Łączy nas przecież UTW i zamiłowanie do artystyczny działań.

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00