to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Wojewódzka inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Wambierzycach

Zgodnie  z przyjętym  harmonogramem,  w tym roku odbyła się pierwsza wojewódzka inauguracja nowego roku akademickiego.  Nie będziemy się w tym miejscu rozwodzić, czy impreza miała rzeczywiście wojewódzki zasięg – zapewne nie – ale na pewno miała takie ambicje. Uroczystość odbyła się w Wambierzycach,  a organizacji podjął się Noworudzki UTW.

Reprezentację Świdnickiego UTW stanowili Krystyna Lasek, Ula Kosela, Maria Słupska, Jasia Rogowska, Ewa Sobolewska i jej sympatyczny brat Zbyszek oraz Jan Starek

Nie będę opisywał podróży do Wambierzyc. Powiem tylko tyle, że można z niej wysnuć jeden następujący  wniosek – nie ufać zbytnio GPS-owi!  W końcu jednak dojechaliśmy, a powodu do śmiechu mieliśmy na cały dzień. 

Gości przywitała oraz całą uroczystość  poprowadziła szefowa Nowrudzkiego UTW Karolina Popiel. Po jej wystąpieniach można powiedzieć jedno: Karolina ma emocje tuż pod skórą i serce na dłoni. Ale tak myślę sobie, że może to i lepiej. Cieszę się bowiem zawsze, jak spotykam człowieka pełnego dobrych uczyć i okazującego je. Można bowiem czasem odnieść wrażenie, że  takich ludzi  jest w dzisiejszym świecie coraz mniej. Co do Karoliny, a znam ja z innych wystąpień, wiem, że potrafi być również bardzo merytoryczna. 

Nie  sposób  było  nie  zwrócić  uwagi  na  bardzo  dobre  relacje  UTW  z  władzami  samorządowymi i duszpasterstwem Bazyliki Wambierzyckiej. Mam tutaj na myśli Burmistrza Radkowa – Jana Bednarczyka, Burmistrza Nowej Rudy – Tomasza Kilińskiego  oraz Proboszcza o. Alberta Krzywańskiego.  Miło było posłuchać i popatrzeć!

Bardzo atrakcyjnym punktem programu był występ zespołu „Katarzynki” oraz wystawa rękodzieła twórców ludowych Gminy Radków.

Całość zakończyła się uroczystą Msza św. odprawioną przez o. Alberta Krzywańskiego w intencji wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku i wszystkich seniorów Województwa Dolnośląskiego. Po Mszy św. miał miejsce przepiękny koncert organowy pana Stanisława Paluszka.

Na przyszłość, moim zdaniem, trzeba by dodać jakieś elementy tradycji uniwersyteckich, aby uroczystość miała bardziej inauguracyjny charakter. W każdym razie, impreza ma szanse rozwoju, modyfikacji, a przypisanie jej Noworudzkiemu UTW jest w tym względzie dobrym prognostykiem.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00