to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

I Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W ramach zadania publicznego „Aktywizowanie środowisk lokalnych na rzecz  rozwoju środowiskowych  usług dla osób  starszych”, Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku    w Świdnicy podjął się organizacji Przeglądu Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Odbył się on 28 października  w wypełnionej po brzegi sali klubu „Bolko”

Przegląd został zaplanowany jako kolejna impreza organizowana w ramach obchodów jubileuszu 5-lecia istnienia ŚUTW.   Był też naturalną emanacją tego, co w  naszym Stowarzyszeniu się działo, czyli systematycznych zajęć śpiewu i umuzykalniania,  oferowanych naszym członkom.

Sama impreza została, w swej koncepcji, podzielona na dwie części:

  1. Pierwsza, to część konkursowa, zakończona wręczeniem nagród i koncertem laureatów. Używając słowa „konkursowa”, trzeba pamiętać o podstawowej koncepcji imprezy, czyli – nie ostra rywalizacja a raczej radość z możliwości zaprezentowania  się i  wspólnego śpiewania.

W tej części poszczególne reprezentacje wykonywały:

– 1 piosenkę o sobie, czyli specjalnie ułożoną lub też taką, z którą najbardziej się identyfikują.

– 2 piosenki turystyczne,

W Przeglądzie wzięło udział 5 uniwersytetów i stowarzyszeń:

– Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żarowie

– Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wałbrzychu

– Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSZiP w Wałbrzychu

– Stowarzyszenie 3. Wieku w Świebodzicach

– Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nad częścią konkursową czuwało jury złożone z profesjonalistów – znanych i cenionych  muzyków naszego miasta.

Skład Jury był następujący;

– Mirosław Jabłoński – przewodniczący

– Mirosława Druzd

– Jan Górski

Przewodniczący jury – Mirosław Jabłoński – przedstawił werdykt      tego gremium. W swym wystąpieniu podkreślił wysoki poziom prezentowanych przez wszystkich wykonawców utworów. Po  przedstawieniu prze niego każdego kolejnego laureata, członek Jury – Mirosława Druzd – w pięknych słowach uzasadniała tę ocenę, każdorazowo kończąc swoją wypowiedź  trafną sentencją.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wypowiedź   pana Jana Górskiego, który nie kryjąc wzruszenia  stwierdził, że w dzisiejszej modzie na życie bez łączności z innymi ludźmi, modzie na „plastikowe” piosenki wykonywane przez mechaniczne urządzenia, impreza ta jest pięknym przykładem, że  jeszcze nie wszystko jest w tej kwestii stracone, że są jeszcze ludzie, którzy spotykają się, aby razem śpiewać, że sprawia im to radość, i że czynią to pięknie.

Wg jurorów wszystkie zespoły zasłużyły na uhonorowanie ich wyróżnieniem. Każdy z nich otrzymał piękne trofeum. Nagrodę Grand Prix otrzymał zespół z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSZiP w Wałbrzychu.

Wszystkie nagrody zostały w całości zakupione z kwoty dofinansowania projektu przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00