to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Wpłaty na wycieczki zagraniczne

Uwaga:Wszyscy wyjeżdżający na wycieczki zagraniczne proszeni są o  wpłatę drugiej raty zaliczki, w wysokości 100 zł.Wilno – Troki ( 21.04 – 23.04)  zaliczka do dnia 15.02, reszta kwoty do 17.03.2017 Wiedeń  ( 26.05 – 28.05)  zaliczka do dnia 22.03, reszta kwoty do 21.04. 2017Budapeszt  ( 02.06 – 04.06) zaliczka do dnia 22.03, reszta kwoty do 21.04. 2017

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30