to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Wpłaty na wycieczki zagraniczne

Uwaga:Wszyscy wyjeżdżający na wycieczki zagraniczne proszeni są o  wpłatę drugiej raty zaliczki, w wysokości 100 zł.Wilno – Troki ( 21.04 – 23.04)  zaliczka do dnia 15.02, reszta kwoty do 17.03.2017 Wiedeń  ( 26.05 – 28.05)  zaliczka do dnia 22.03, reszta kwoty do 21.04. 2017Budapeszt  ( 02.06 – 04.06) zaliczka do dnia 22.03, reszta kwoty do 21.04. 2017

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00