to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Zapraszamy dłużników składkowych!!!

     Przypominamy, że zgodnie ze Statutem naszego stowarzyszenia, okres niepłacenia składek członkowskich nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Po tym okresie Zarząd SUTW ma prawo wykreślić osobę, która przez ponad 6 miesiecy nie opłacała składek, z ewidencji  członków.

     Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że często jest to zwykłe zapomnienie, a nie chęć rezygnacji, dlatego też prosimy bardzo osoby z ponad półrocznym zadłużeniem o pilne uiszczeniew zaległych składek.

     Przed wakacjami biuro będzie czynne jeszcze  21 oraz 28 czerwca.  

     Aby uniknąć na przyszłość zaistniania podobnych sytuacji, sugerujemy rozważanie opłacania składek np. w cyklu rocznym, czyli w stycznu wpłacamy 72 zł  i mamy problem z głowy.

     Gdyby ktoś nie mógł do końca czerwca opłacić zaległości, prosimy o telefon do Wandzi Jarosińskiej tel.  509 835 457  z informacją, że się nie rezygnuje, a zapłaci się we wrześniu.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00