to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Igrzyska Seniorów

Na Igrzyskach Seniorów, które odbyły się 15 wrześnie, a zorganizowanych przez Fundację „Teraz Ziębice”, bardzo dobrze zaprezentowali się świdniczanie, przede wszystkim słuchacze Świdnickiego UTW.

Sześć medali zdobyli nasi studenci, a trzy – członkowie TKKF Ognisko Licznikowiec -2019. Złoci medaliści z UTW: Grażyna Gruszyńska w piłce nożnej,  Krystyna Lasek – w lekkoatletyce (różne rzuty), Wiesław Łabęcki – w siatkówce. Piotr Denysiewicz był drugi w zawodach bule. Brąz w siatkówce zdobyli Iwona Witowska i Marek Żmuda (kategorie kobiet i mężczyzn sklasyfikowano oddzielnie).  

Czas na stadionie miejskim w Ziębicach umiliły występy artystyczne i zajęcia z ekspertami zdrowego stylu życia. Celem imprezy była integracja środowiska seniorów z Dolnego Śląska.

Podziękowania składamy Ryszardowi Kielarowi, prezesowi Licznikowca za załatwienie autobusu na przejazd, ofiarowane koszulki i kierowanie „wycieczką” do Ziębic.

 Kolejna edycja igrzysk – wrzesień 2020.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00