to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Propozycje na nowy rok akademicki

Propozycje:

1. Od nowego roku akademickiego planuje się zorganizowanie warsztatów kaligrafii pięknego pisma angielskiego pochyłego Copperplate, in. kursywa angielska. Zainteresowani szczegółami mogą kontaktować się telefonicznie z Leszkiem Niebudkiem 605 741 599. O pierwszych zajęciach powiadomimy.
2. Ponadto istnieje możliwość zorganizowania z uwagi na pytania słuchaczy ŚUTW :
a) nauki języka francuskiego (wpierw poszukajmy wolontariusza do nauki języka);
b) nauki języka rosyjskiego
c) gry w szachy – liderem byłby Henryk Bohuszewicz

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30