to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Jaka przyszłość UTW?

     Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać o potrzebie realizacji idei całożyciowego rozwoju w środowisku osób starszych. Coraz więcej seniorów wybiera edukacyjny model życia, umożliwiający nadążanie za zmieniającym się światem. Za placówki z ofertą rozwojową uznaje się przede wszystkim Uniwersytety Trzeciego Wieku. Dziś każdy UTW jest przykładem dynamicznego i konstruktywnego podejścia do okresu późnej dorosłości. UTW okazały się fenomenem naszych czasów. Mimo upływu lat, jakże trafna i kompletna wydaje się misja UTW zaproponowana przez twórcę tychże placówek – Pierra Vellasa w 1974 roku we Francji w Tuluzie. Czy kompletna? Takie i inne pytania stawiają organizatorzy debaty nt „Przyszłości Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku”, z udziałem przedstawicieli EFOS-u (Europejskiej Federacji Starszych Studiujących), którego  UTW w Uniwersytecie Wrocławskim (organizator) jest członkiem.

 

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o zgłaszanie się do  Krystyny Lasek

Szczegóły programy konferencji >>> tutaj

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00