to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Ważne stanowisko OPS

STANOWISKO  OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW

przedłożone  w dniu 17 października 2019 r. na ręce Pana Wojciecha Kaczmarczyka Sekretarza Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Dyrektor Narodowego   Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Pani Mirosławy Windurek, Przewodniczącej Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych.

            W nawiązaniu do Agendy spotkania Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych, na  którym chcecie Państwo m.in. zadać przedstawicielom organizacji senioralnych pytanie: „Czy potrzebne jest ogólnopolskie porozumienie organizacji senioralnych” uprzejmie wyjaśniam, że jest to pytanie retoryczne, bowiem już w 2008 r. polscy seniorzy  jednomyślnie opowiedzieli się za zasadnością powstania takiej organizacji. Taką organizacją jest Obywatelski Parlament Seniorów powołany 1 października 2015 roku

Całe pismo przeczytasz, klikając >>> tutaj

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30