to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Potrzebne wsparcie

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy z ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 prowadzi w holu szkoły „Królewską Kawiarenką”, w której można nie tylko napić się kawy.

Ponadto w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Bliżej Ciebie przy ZSzS można nabyć ładne wyroby  świąteczne. Zdobyte w ten sposób środki finansowe wspomogą remont i wyposażenie Ich galerio-kawiarenki w Rynku oraz integrację społeczną.

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30