to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Przypomnienie o podziale zadań

W Zarządzie Świdnickiego UTW od chwili ukonstytuowania się, za różne dziedziny odpowiedzialni są konkretni członkowie.

Dlatego różne sprawy proszę konsultować, wyjaśniać: 

oferta kulturalna – z Anną Chmal (tel. 793 879 368),

organizacja oferty edukacyjnej – z Bogumiłą Zdeb (606 897 327),

aktywność sportowo-rekreacyjna – z Zofią Denysiewicz (517 227 318),

organizacja CafeSenior – z Barbarą Dębską (605 127 372).

Prezes Wiesław Łabęcki

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30