to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam List otwarty PTG odnoszący się do sytuacji w
jakiej znaleźli się obecnie seniorzy.

Z poważaniem

KWTobis

  Prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis Kierownik Katedry i
Kliniki Medycyny Paliatywnej Pracownia Geriatrii Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Przewodnicząca Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Wiceprzewodnicząca Rady ds.
Polityki Senioralnej MRPiPS Doradca Stały Komisji Polityki Senioralnej
Sejmu RP Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Członek Expert
Panel on effecitive ways of investing in health (EXPH) przy Komisji
Euroepejskiej

List znajduje sie >>> tutaj

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00