to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

APEL- PROPOZYCJA Zarządu Świdnickiego UTW

Zwracamy się z propozycją do wszystkich słuchaczy Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o włączenie się w łańcuch wdzięczności dla pracujących w warunkach zwiększonego zagrożenia. Idąc za wyrazami z wiersza „Jak żyć?” naszej koleżanki Wandzi, że służbie zdrowia należy się „szacunek i podziękowanie”, myślimy o geście wsparcia i solidarności (wiersze na naszej stronie internetowej).

Formą byłaby nasza zbiórka po 10 złotych, a całą sumę przekazalibyśmy na konto świdnickiego Pogotowia Ratunkowego. W czasie pandemii koronawirusa medycy muszą częściej przebierać się w pracy, zużywają więcej  garderoby codziennej środków ochrony. Wpłat będzie można dokonywać już w nowej siedzibie w Rynku z chwilą otwarcia, o czym powiadomimy oddzielnym komunikatem. 
Przy okazji właśnie informuję, że już 99,3 procent dokumentacji i sprzętu „przeprowadziliśmy” dnia 24 kwietnia z ul. Długa 33 do nowej siedziby Rynek 43 

Ze studenckim, ciepłym pozdrowieniem – w imieniu zarządu Wiesław D. Łabęcki

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00