to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Srebrny wolonariat

W Świdnickim UTW organizujemy kreatywną grupę wolontariuszy o nazwie „Srebrny Wolontariat„, odpowiadający na zapotrzebowanie lokalnych potrzeb. Członkowie tej grupy udzielaliby wsparcia m.in. Rodzinom Zastępczym w zakresie działań opiekuńczo-edukacyjnych na rzecz dzieci. W tym zakresie będziemy współpracować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt nasz ma wsparcie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy. Ponadto, w ramach współdziałania z fundacją „Ładne Historie” w projekcie „Lato na podwórkach” zaangażujemy się w pomocy podczas warsztatów na świdnickich podwórkach. Można wesprzeć zdalnie wykonując w domu określone zadania.
Studenci naszego UTW mają potencjał (nie powinien się marnować), wiedzę i doświadczenie, i w związku z powyższym zarząd zaprasza do współpracy. Osoby chcące zaangażować się proszone są o kontakt z Anną Kundzicz, Krystyną Lasek lub Wiesławem Łabęckim. Wolonatriusze podpiszą stosowne umowy oraz odbędą szkolenia, zintegrują się. Oczywiście odniosą inne korzyści, jak m.in. nowe cenne doświadczenie, satysfakcja z dzielenia się dobrem z drugim człowiekiem, rozwój w obszarze animacji i realizacji projektów społecznych.      

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00