to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Kultura w sieci

Trwają zapisy na szkolenia „Kultura w sieci”, które odbędą się w dniach 24 sierpnia (poniedziałek) w godz. 8.00-16.00 i (wtorek) 25 sierpnia w godz. 9.00-13.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33. Zapisy elektronicznie na adres: k.halak@um.swidnica.pl; m.oknianska@um.swidncia.pl
a telefonicznie: 74 646 29 30, 74 646 29 02, 74 856 29 99. W treści maila podać: imię i nazwisko, telefon i mail kontaktowy.
Celem miejskiego projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób, które ukończyły 25 rok życia.
O zakwalifikowaniu do szkolenia będzie powiadomienie telefoniczne lub mailowe 

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00