to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Wakacyjne komunikaty Zarządu

 

1. W lipcu i sierpniu biuro Świdnickiego UTW nie będzie czynne. Oczywiście w istotnych sprawach, ważnych konsultacjach, działaniach wolontariackich realizowanych w lecie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub internetowego.


2. Przypominamy o dokonaniu uzgodnień z Bogumiłą Zdeb do 15 lipca w zakresie organizacji, przygotowania nowego planu zajęć.


3. Walne zebranie sprawozdawcze planujemy 22 września (wtorek). W przypadku obostrzeń pandemii koronawirusa zebranie zrobimy zdalnie (internetowo) i telefonicznie, (jak ktoś nie ma internetu).


4. Będziemy kontynuować wolontariat (w br. w mniejszej grupie) w Festiwalu Bachowskim od 24 lipca do 15 sierpnia, dla koncertów w Kościele Pokoju. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Krystyną Lasek.


5. Członkowie Zespołu „Srebrnego Wolontariatu” w lipcu i sierpniu we współdziałaniu z fundacją „Ładne Historie” uczestniczą w projekcie „Lato na podwórkach”. Codziennie oprócz sobót i niedziel w godzinach 16.00-19.00 na poszczególnych osiedlach (poniedziałek Os. Zarzecze – podwórko Kopernika/Okrężna, wtorek os. Zawiszów – skwer ul. Galla Anonima, środa ul. Teatralna/Mennicka, czwartek – park. ul. Gdyńska, piątek os. Młodych skwer ul. Prądzyńskiego) są przeprowadzane zajęcia edukacyjne i animacyjne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. W razie deszczu – pomieszczenia biblioteczne, szkolne, parafialne, Dom Seniora. Zapraszamy naszych słuchaczy do zaangażowania swoich wnuków lub sąsiadów, przyjaciół do udziału w tym przedsięwzięciu. W niektóre dni o godz. 21.30 jest kino plenerowe w ww. miejscach np. 15 lipca film „Cudowny chłopak” ul. Spółdzielcza, skwer pod muralem Andrzeja Wajdy czy 20 sierpnia godz. 20.30 w parku ul. Gdyńska film „Green Book”.


6. We współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęliśmy przygotowania „Srebrnego Wolontariatu” do pomocy przy opiece nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych (m.in. organizacja zabawy dla dzieci, pomoc w odrabianiu lekcji, spacer z małoletnimi).  Projekt „UTW dla społeczności” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.
Na zdjęciu spotkanie edukacyjne z pracownikami PCPR w pałacu w Makowicach.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00