to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

VI sesja plenarna OPS

1 października 2020 r. jak co roku o tej porze odbyła się kolejna – szósta sesja  plenarna Obywatelskiego  Parlamentu  Seniorów  się w Warszawie, tym razem w Sali Senatu. W delegacji reprezentującej Województwo dolnośląskie  przez pięcioro Delegatów do OPS była Ania Kundzicz  ze Świdnickiego UTW.  Głównym tematem obrad była polityka senioralna w różnych obszarach życia osób starszych w Polsce. Sytuacja zdrowotna seniorów zwłaszcza w okresie pandemii była i jest tematem numer jeden. Bardzo ważne zagadnienie to konieczność nowelizacji ustawy o osobach starszych, która powinna kompleksowo regulować prawa osób starszych. Kolejnym ważnym tematem było wdrożenie Narodowego Planu Alzheimerowskiego oraz innych systemowych rozwiązań wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Sesja kończy się przyjęciem Deklaracji Programowej określającej kierunek działania OPS na najbliższy rok. 

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00