to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Jutro wykład + zapowiedź następnego

W ramach oferty edukacyjnej:
       Zapraszamy na wykłady:

*/ W sobotę 9 stycznia 2021 r., godz. 11.00, wykład Macieja Jeża nt.
” Tradycja i współczesność Indian Tarahumara z północno- zachodniego Meksyku.” Link dostępny od godz. 10.45
https://meet.google.com/ vie-bhqa-pzs

*/ następny wykład – 16 stycznia,
wykład dr. Edyty Rudolf na temat
” Związki literatury z pandemiami.”     Link do wykładu wraz z przypominajką o wykładzie podamy 15 stycznia.

Zarząd

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30