to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Centrum zakmnięte

W związku z prowadzeniem przez Rząd Polski nowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19  informujemy, że Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Rynek 39/40 oraz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33 w terminie od 29 marca  do 9 kwietnia 2021 r. będą nieczynne

W pilnych sprawach proszę kontaktować się telefonicznie pod numerami:

Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Rynek 39/40 – tel. 74 856 29 99                                                   

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33 – tel. 74 856 29 96

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00