to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Zapraszamy na wykład

Zapraszamy na wykład otwarty w Uniwersytecie Wrocławskim. 

Temat wykładu: „Dlaczego ludzie migrują …”

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Af2232c1d67c34c00a9245416a742dfc2%40thread.tacv2/1618855839219?context=%7B%22Tid%22%3A%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2C%22Oid%22%3A%22e050b1dc-57c9-44fa-83b4-9051fd22a749%22%7D

Wykład otwarty
dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr  Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych


21 kwietnia, godz. 13.15 – 14.15

Zapraszamy!

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00