to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Promocja zadania „Seniorzy aktywni w kulturze”

Informujemy słuchaczy Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i mieszkańców Świdnicy, że dzięki dotacji Prezydenta Miasta Świdnica, rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego (do grudnia 2021 r.). Zamierzenie „Seniorzy aktywni w kulturze” będzie realizowane na terenie Świdnicy,  a grupa docelowa to mieszkańcy Świdnicy, w tym oczywiście słuchacze Świdnickiego UTW. Zadanie polega m.in. na przygotowaniu przedstawień przez zespół teatralny UTWorki, zaprezentowanie siedmiu inscenizacji oraz zorganizowanie czterech spotkań poetycko-literackich. Zapoznamy mieszkańców z dorobkiem uznanych twórców, którzy są patronami  Roku 2021: Cypriana K. Norwida i Stanisława Lema. W październiku, na X-lecie UTWorków, zaplanowano uroczystość z jubileuszową prezentacją w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.   

Osobami do kontaktu w powyższym zadaniu są: Teresa Cora i Wiesław Łabęcki (513 005 811).

Do organizacji senioralnych i lokalnych mediów stosowną informację przekażemy poprzez Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw lub bezpośrednio z naszego biura. 

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00