to przestrzeń dla ludzi
 • aktywnych
 • twórczych
 • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Ważne komunikaty Zarządu

 1.  Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do powrotu w strefę zdrowych nawyków i czas relaksu. Planujemy zorganizowanie pikników rekreacyjnych we współpracy z TKKF „Licznikowiec”. Najbliższe spotkanie odbędzie się w godzinach dopołudniowych 2 lipca (piątek) na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji i poświęcone będzie pamięci Marka Maciejowskiego, organizatora różnych form sportu i rekreacji fizycznej seniorów. Więcej szczegółów podamy w najbliższym czasie (godzina, konkurencje, do kogo kierować zgłoszenia). 
 2.  
  Biuro Świdnickiego UTW czynne do 14 lipca 2021 r. (włącznie). Zarząd prosi o uregulowanie stanu płatności. W sierpniu biuro będzie czynne 18 (środa), przed walnym 20 sierpnia.

 3. Walne Zebranie  Członków Świdnickiego UTW sprawozdawcze odbędzie się 20 sierpnia (piątek) w sali 11 A-C drugie piętro Miejskiego Centrum ul. Rynek 39. Pierwszy termin godzina 11.00, drugi termin godz. 11.15. W planie m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i sprawy bieżące.

 4. Wyjątkowo rok akademicki 2021/2022 rozpoczniemy od początku sierpnia.
  Planujemy zajęcia w grupach z: gimnastyka w wodzie, zumba/pilates, taniec rekreacyjny, tai-chi, nordic walking (w Parku Centralnym zajęcia prowadzi Wiesia Glinka), trening pamięci (w grupach trzyosobowych jedna godzina  w tygodniu w biurze). Wstępne zgłoszenia udziału prosze kierować do dotychczasowych liderów grup esemesem lub n aadres mailowy sutw.swidnica@gmail.com do 16 lipca. Prosimy o zrozumienie potrzeby współpracy w zakresie organizacji tych zajęć.Szczegółowy plan podamy na stronie internetowej pod koniec lipca.

           W. Łabęcki – Prezes Zarządu

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
 • aktywnych
 • twórczych
 • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00