to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Wracamy do zajęć!

W związku z rozpoczęciem projektu „Powrót seniorów do aktywności i zdrowia” prosimy o zgłaszanie się na zajęcia
do Bogumiły Zdeb telefon 606 897 327 lub email: bogumila.zdeb@gmail.com:

1. Warsztaty z psychologii – cykl trzech spotkań „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Poprawa kondycji psychofizycznej i społecznej seniorów”. 18 sierpnia (środa) ul. Długa 33 sala 1; 25 sierpnia (środa) ul. Rynek 39 sala 11; 8 września (środa) ul. Rynek 39 sala 11. Zajęcia w godzinach 10.00-12.00.
2. Spotkanie edukacyjne i pomoc przedmedyczna: 9 sierpnia (poniedziałek); 13 sierpnia (piątek); 17 sierpnia (wtorek). Wszystkie ul. Rynek 39 w sali 11 w godz. 11.00-13.00.
3.  Tai-chi w każdy czwartek od 12 sierpnia w godzinach 11.00-13.00, ul. Długa 33 sala nr 1.

W sierpniu zaczynamy trening pamięci w wymiarze jednej godziny tygodniowo w biurze Świdnickiego UTW ul. Rynek 39 pokój 26. Trening polega na zabawie – grze komputerowej ćwiczącej pamięć, uwagę, spostrzegawczość… Udostępnione będą trzy stanowiska komputerowe od 9 sierpnia: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach: 10.00-11.00; 11.15-12.15.

Planowane są jeszcze zajęcia od września:

– taniec rekreacyjny

– pilates

– gimnastyka w wodzie

– nordic walking.

Szczegóły podamy później.

Zarząd Świdnickiego UTW

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30