to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Uwaga – wykład

Zapraszam na moje 2 wykłady w dniu 22.09.2021 w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

 

 1. Środa 22.09.2021 . godz. 09.30-10.30 

link:   https://utw.akademia.korbank.pl/adm-7g4-pgp

Temat: analiza ankiet międzynarodowego projektu 

” Kształcenie seniorów w Społeczeństwie Cyfrowym”

Temat wykładu :” e-Senior XXI wieku na Dolnym Śląsku”

 

2. Również środa 22.09.2021, ale  godz. 12.30- 14.00

link taki sam jak wyżej:     https://utw.akademia.korbank.pl/adm-7g4-pgp

Temat:” Zdrowie blisko nas? w okresie pandemii COVID 19″

 

Serdecznie zapraszam Anna Gozdowski

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00